חלון מעוטר

חלון מעוטר
הרודיון תחתית, בית המרחץ, המאה ה־1 לפני הספירה, אבן־גיר

צילום: שלמה סרי