האוצרת: תמר מנור-פרידמן
עוזרת לאוצרת: אפרת אהרון

עיצוב התערוכה: רבקה מאירס

עיצוב ובניית אתר התערוכה:
מחלקת מולטימדיה, מוזיאון ישראל
עיצוב: חיה שפר
בנייה: אבי רוזנברג
ניהול: דר' סוזן חזן
עריכה לשונית בעברית: חנה קן ברונשוויג
עריכה לשונית באנגלית: דינה לוונשטיין
עיצוב גרפי: סטודיו ג 2

עריכה עברית: רויטל מזובר
עריכה אנגלית: אני לופז
תיאום ובקרה: פולינה גלפר, דניאל גלפרין
רפאות ושימור: דויד ביגלאייזן, מיכאל מגן, גיורא אלון, מילה חודורקובסקי ועירית לב
הצבה ושירותים טכניים: יניב כהן, ארתור אבקוב, יובל בנז'מין, ענבל גרזון, אלכסנדר מרקוב, שי ניב, פול זכריה רוו, דויד רוזנברג
צוות אור–קולי: מנחם אמין, אלכס אורצקי, עמית בוימל
תאורה: מור הנדסה
שיגור וביטוח: טל אליספור