אירית חמו
מלון שולמית, חיפה (על–פי מרדכי גומפל), 2012
אבק על לוח פורמייקה, 250X150 ס"מ
צילום: עודד לבל

בעבודות האבק המונומנטליות אירית חמו מסכמת את עיסוקה המתמשך בחומרי פסולת, בתהליכי התכלות ושיעתוק, בפירוק ובהרכבה של יצירת האמנות. השימוש בדימויים מתולדות האמנות המודרנית וחקירתם באמצעות שרשרת המרות מאמצעי אח ד לאחר, מלווים בתהייה על מורשת המודרניזם ועל מעשה הציור במאה ה–21 .

בתהליך מורכב האמנית הופכת דימויים מן–המוכן לתמונות אבק עצומות–ממדים: תחילה היא רושמת מתווה הכנה בפחם וגוזרת על–פיו שבלונות קרטון, אז מניחה אותן על לוח ונערכת לסופת ענני אפר ואבק הנפלטים משואב אבק מהופך. בתוך כך היא מסירה בהדרגה את השבלונות, והמצע מוכתם בהילוך לאחור, מן הכהה לבהיר, עד שמפציע הדימוי המוגמר.

בשנתיים האחרונות חמו שואבת השראה מעבודות אמנים ישראלים שפעלו בעשורים הראשונים למדינה לטיפוח אמנות ציבורית לאומית מודרניסטית. ברוח זו יצר מרדכי גומפל את ציור הקיר למלון "שולמית" בחיפה. במרס 2010 הוא כמעט נהרס, אך ניצל והועתק אל המשכן לאמנות בעין חרוד. חמו מתגייסת ל"חפירת הצלה" משלה - במחווה זו היא מפנה אפוא מבט כפול אל מורשתה התרבותית: מעלה באוב לוחות חדורי פאתוס וחזון מתקופת אבות האמנות והופכת אותם לקלישאות מעלות אבק.