מאחורי הקלעים

מאחורי הקלעים | מחקר


איך ואיפה גילנו את המסכות, כיצד אנו יודעים שהן אמיתיות ומה מקורן הגאוגרפי?

מאחורי הקלעים | תערוכה


סיפורה של מסכה | מהארגז ועד לתצוגה