עזרא אוריון, נולד בישראל ב-1934
אל מול האנפורנה, 1981
תצלומים תיעודיים מאת אברהם חי

הפסל אל מול האנפורנה של אוריון הוקם בגובה של 4,100 מטרים מעל פני הים, על אחת מפסגותיו של רכס אָנַפּוּרְנָה שבהרי הימלאיה בנפאל. המבקר בתערוכה יכול לחוות רק רסיס מעוצמת היצירה המקורית דרך התצלום שלה, מפני שהיצירה עצמה היא הפסל הניצב בנפאל, ולא פחות מכך – תהליך העבודה המפרך שבו הוכן. לשם בנייתו סחבו אוריון, עוזריו וסבלים נפאליים לוחות אבן צִפחה מקומית במעלה ההר, מהלך של כ-250 קילומטרים. בפסגה הונחו הלוחות וסודרו על גבי סלע צפחה. אוריון מכיר בעוצמתו של המרחב הנצחי והאדיר של ההימלאיה וביחסי הכוחות שבינה לבין האדם ויצירתו שדינם כיליון. דווקא המודעוּת לזמניותם של החיים עלי אדמות עודדה את אוריון להעמיד יצירות גדולות מהחיים.

Ezra Orion, born Israel 1934
Towards Annapurna, 1981
Documentary photographs by Avraham Hay

Orion's sculpture Towards Annapurna was erected at a height of 4,100 meters above sea level, on one of the peaks of the Annapurna Range in the Himalayas. Only a minute fraction of the power of the original can be gleaned from this monumental photograph, as the work itself consisted of both the sculpture in situ in Nepal and – no less important – the grueling physical process by which it was created. In order to construct it, Orion, his assistants, and Nepalese porters struggled to haul slabs of local slate up 250 kilometers of hillside and arranged them on top of a slate rock at the summit. Thus the artist paid tribute to the eternal and infinite vastness of his surroundings in the Himalayas, and underscored their contrast to ephemeral human existence and enterprise. It is precisely this consciousness of the transience of life on earth that moved Orion to produce works that are larger than life.