טופס הצטרפות לידידי המוזיאון

המצטרף לאגודה יכול לבחור באחד מן המסלולים המפורטים להלן ולהנות ממגוון הזכויות המלוות אותו. עלות ההצטרפות נחשבת תרומה המזכה את בעליה בפטור ממס הכנסה.

* א. בחר מסלול הצטרפות

ידיד

תרומה של 1,500 ש"ח

פטרון ישראלי

תרומה של 4,000 ש"ח

פטרון בינלאומי

תרומה של 12,000 ש"ח

נוטר

תרומה של 30,000 ש"ח

ב. מלא פרטיך

אגודת ידידי מוזיאון ישראל, ירושלים
ת"ד 71117, ירושלים 91710
טל' 6771344, 6708815 02 | פקס 6771361 02
דוא"ל Deena Genzel