מדריך קולי לתערוכה
איי וייוויי: אולי, אולי לא

מוזיאון ישראל, ירושלים

English
על התערוכה

אוצרת: מירה לפידות, אוצרת ראשית לאמנויות
מנהלת הפרויקט ועוזרת לאוצרת: שוע בן-ארי
עוזרת לאוצרת: אורלי רבי
© צילום: סטודיו איי ויי ווי, אלי פוזנר, מוזיאון ישראל
© צילום ועריכת סרטונים: אמיר רונן, מוזיאון ישראל
© כל הזכויות שמורות למוזיאון ישראל, אלא אם צוין אחרת

הפקת המדריך הקולי: סוזי גביזון, מוזיאון ישראל
אספרו טכנולוגיות בע"מ

הפקת האתר, יחידת מולטימדיה
עיצוב: חיה שפר
בנייה: אבי רוזנברג
אוצרת למולטימדיה ד"ר סוזן חזן

כל הזכויות שמורות למוזיאון ישראל אלא אם צוין אחרת