מדריך קולי לתערוכה
הבורגנים
על טעם ומעמד באמנות אירופה

מוזיאון ישראל, ירושלים

English
על התערוכה

אוצרת: שלומית שטיינברג
© צילום: אלי פוזנר, מוזיאון ישראל
כל הזכויות שמורות למוזיאון ישראל, אלא אם צוין אחרת

הפקת המדריך הקולי: סוזי גביזון, מוזיאון ישראל
אספרו טכנולוגיות בע"מ

הפקת האתר, יחידת מולטימדיה
עיצוב: חיה שפר
בנייה: אבי רוזנברג
אוצרת למולטימדיה ד"ר סוזן חזן

כל הזכויות שמורות למוזיאון ישראל אלא אם צוין אחרת