מדריך קולי לתערוכה
גיל מרקו שני: אוטובוסים

מוזיאון ישראל, ירושלים

English
על התערוכה
אוצרת: איה מרון

הפקת המדריך הקולי: סוזי גביזון, מוזיאון ישראל
אספרו טכנולוגיות בע"מ

הפקת האתר, יחידת מולטימדיה
עיצוב: חיה שפר
בנייה: אבי רוזנברג
אוצרת למולטימדיה ד"ר סוזן חזן

כל הזכויות שמורות למוזיאון ישראל אלא אם צוין אחרת