בינינו

מוזיאון ישראל, ירושלים


עמוד התערוכה

אוצרת: שיר מלר-ימגוצ'י
אוצרת-משנה: סמדר גפני
ראיונות ועריכת אולפן: שרון וכסלר
תודות: מיקה בן שוהם, אסף בביוף, הלל סרטל, אורי רביב, אביב דרורי, מאי הימל, תום הימל, נילי סרטל, כפיר דרורי, נרי סרטל, רני
אלישע, אמיר לביא, גילי אלישע, איה סרטל
מוזיאון ישראל, ירושלים, 2018

הפקת המדריך הקולי: סוזי גביזון, מוזיאון ישראל
אספרו טכנולוגיות בע"מ

הפקת האתר, יחידת מולטימדיה
עיצוב: חיה שפר
בנייה: אבי רוזנברג
אוצרת למולטימדיה ד"ר סוזן חזן

© אגף הנוער והחינוך לאמנות, מוזיאון ישראל, ירושלים