מדריך קולי לתערוכה
זה האיש: ישו באמנות הישראלית

מוזיאון ישראל, ירושלים

English
על התערוכה

אוצר התערוכה: אמיתי מנדלסון, אוצר בכיר לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל
עוזרת לאוצר: תמרה אברמוביץ
צילום: © אלי פוזנר, מוזיאון ישראל
הפקת המדריך הקולי: סוזי גביזון, מוזיאון ישראל
אספרו טכנולוגיות בע"מ

הפקת האתר, יחידת מולטימדיה
עיצוב: חיה שפר
בנייה: אבי רוזנברג
אוצרת למולטימדיה ד"ר סוזן חזן

כל הזכויות שמורות למוזיאון ישראל אלא אם צוין אחרת