מדריך קולי לתערוכה
צל הצבע: אוטו פרוינדליך, לאן לאיי, ליז׳יה קלארק ובלינקי פלרמו

מוזיאון ישראל, ירושלים

English
על התערוכה

אוצרת התערוכה: ריטה קרסטינג
עוזרת לאוצרת: אורלי רבי
צילום: © אלי פוזנר, מוזיאון ישראל, ירושלים
צילום: © עינת ויוסי גלנטי, מוזיאון ישראל, ירושלים
הפקת המדריך הקולי: סוזי גביזון, מוזיאון ישראל
אספרו טכנולוגיות בע"מ

הפקת האתר, יחידת מולטימדיה
עיצוב: חיה שפר
בנייה: אבי רוזנברג
אוצרת למולטימדיה ד"ר סוזן חזן

כל הזכויות שמורות למוזיאון ישראל אלא אם צוין אחרת