מדריך קולי לתערוכה

קסם הספינקס
מצרים העתיקה באמנות אירופה

מוזיאון ישראל, ירושלים

אוצרת: שלומית שטיינברג

הפקת המדריך הקולי: סוזי גביזון, מוזיאון ישראל
אספרו טכנולוגיות מידע בע"מ

הפקת האתר, יחידת מולטימדיה
עיצוב: חיה שפר
בנייה: אבי רוזנברג
אוצרת למולטימדיה ד"ר סוזן חזן

כל הזכויות שמורות למוזיאון ישראל אלא אם צוין אחרת
© מוזיאון תל אביב לאמנות
© תצלומים, אלי פוזנר, פטר לני, עופרית רוזנברג, יאיר חובב, מוזיאון ישראל

© Photo © The Israel Museum, Jerusalem by Elie Posner Yair Hovav, peter Lanyi, Elie Posner, Ofrit Rosenberg
© The Tell Aviv Museum of Art