מדריך קולי לתערוכה
זויה צ'רקסקי: פרבדה

מוזיאון ישראל, ירושלים

English
русский
על התערוכה

אוצר התערוכה: אמיתי מנדלסון, עוזרת לאוצר: תמרה אברמוביץ

© צילום: באדיבות גלריה רוזנפלד, תל אביב
כל הזכויות שמורות למוזיאון ישראל, אלא אם צוין אחרת

הפקת המדריך הקולי: סוזי גביזון, מוזיאון ישראל
אספרו טכנולוגיות בע"מ

הפקת האתר, יחידת מולטימדיה
עיצוב: חיה שפר
בנייה: אבי רוזנברג
אוצרת למולטימדיה ד"ר סוזן חזן