כרטיסי כניסה למוזיאון
הזכוכית במרוצת הדורות בשחר התרבות ראץ כנען ישראל בימי התנ"ך מצרים של הפרעונים המזרח הקדום העולם היווני עמי איטליה אמונות האסלם יוונים, רומאים ויהודים מוסלמים וצלבנים תחת שלטון רומא ארץ הקודש פנים רבות למטבע למפה הראשית