כרטיסי כניסה למוזיאון
לבוש ותכשיטים: שאלהשל זהות בית-כנסת מסורינם בית-כנסת מהודו בית-כנסת מגרמניה בית-כנסת מאיטליה מקצב החיים: לידה, חתונה, מוות חגי נס ימי מועד וזיכרון שדרת בתי-הכנסת: קדושה קדושה ויופי שלושת הרגים ושבת את הכתב להאיר כתבי-יד עבריים למפה הראשית