אבנטים לתורה

47 פריטים נמצאו

אבנט לספר תורה
איטליה
המאה ה-19

אבנט לספר תורה
איטליה
המאה ה-19

חיתול לספר תורה ('וימפל')
גרמניה
תרמ"ט (1889)

חיתול לספר תורה ('וימפל')
וירצבורג, גרמניה
תרפ"ח (1928)

חיתול לספר תורה ('וימפל')
גרמניה
תרפ"ח (1927)

חיתול לספר תורה ('וימפל')
וירצבורג, גרמניה
תרפ"ז (1927)

חיתול לספר תורה ('וימפל')
וירצבורג, גרמניה
תר"ץ (1930)

חיתול לספר תורה ('וימפל')
גרמניה
תקס"ו (1806)

חיתול לספר תורה ('וימפל')
גרמניה
תפ"ט (1728)

חיתול לספר תורה ('וימפל')
גרמניה
תרל"ו (1876)

חיתול לספר תורה ('וימפל')
גרמניה
תצ"ו (1736)

חיתול לספר תורה ('וימפל')
וירצבורג, גרמניה
תרפ"ח (1928)

חיתול לספר תורה ('וימפל')
גרמניה
תקפ"ו (1826)

חיתול לספר תורה ('וימפל')
וירצבורג, גרמניה
תרס"ה (1905)

חיתול לספר תורה ('וימפל')
גרמניה
תר"ה (1845)

חיתול לספר תורה ('וימפל')
גרמניה
תפ"כ (1740)

חיתול לספר תורה ('וימפל')
גרמניה
תרל"ג (1872)

חיתול לספר תורה ('וימפל')
גרמניה
תק"פ (1820)

חיתול לספר תורה ('וימפל')
וירצבורג, גרמניה
תרס"ג (1903)

חיתול לספר תורה ('וימפל')
קיצינגן, גרמניה
תרע"ג (1913)

חיתול לספר תורה ('וימפל')
וירצבורג, גרמניה
תרפ"ו (1926)

חיתול לספר תורה ('וימפל')
וירצבורג, גרמניה
תרפ"ו (1926)

חיתול לספר תורה ('וימפל')
גרמניה
תר"א (1841)

חיתול לספר תורה ('וימפל')
קיצינגן, גרמניה
תרפ"ב (1922)

חיתול לספר תורה ('וימפל')
וירצבורג, גרמניה
תרפ"ה (1925)

חיתול לספר תורה ('וימפל')
וירצבורג, גרמניה
תר"ץ (1930)

חיתול לספר תורה ('וימפל')
שלויזינגן, גרמניה
תרנ"ו (1896)

חיתול לספר תורה ('וימפל')
גרמניה
תרצ"א (1931)

חיתול לספר תורה ('וימפל')
וירצבורג, גרמניה
תרפ"ז (1927)

חיתול לספר תורה ('וימפל')
גרמניה
תרל"ח (1877)

חיתול לספר תורה ('וימפל')
גרמניה
תרע"ד (1914)

חיתול לספר תורה ('וימפל')
גרמניה
תרי"ב (1852)

חיתול לספר תורה ('וימפל')
גרמניה
תקס"ח (1808)

חיתול לספר תורה ('וימפל')
גרמניה
תרל"ט (1879)

חיתול לספר תורה ('וימפל')
גרמניה
תרמ"ט (1889)

חיתול לספר תורה ('וימפל')
גרמניה
תרפ"ג (1923)

חיתול לספר תורה ('וימפל')
גרמניה
תר"ב (1842)

חיתול לספר תורה ('וימפל')
גרמניה
תרל"ה (1914)

חיתול לספר תורה ('וימפל')
גרמניה
תקנ"ד (1794)

חיתול לספר תורה ('וימפל')
גרמניה או אוסטריה
ת"ס (1699)

חיתול לספר תורה ('וימפל')
גרמניה (?)
תקנ"ט (1798)

אבנט לספר תורה
אמסטרדם, הולנד
תקל"ח (1778)

חיתול לספר תורה ('וימפל')
גרמניה
תרל"ו (1875)

אבנט לספר תורה עשוי מאבנט לתינוק
סלוניקי, יוון
תרצ"ב (1932)

חלק מחיתול לספר תורה ('וימפל')
וירצבורג, גרמניה
תרמ"א (1881)

חלק מחיתול לספר תורה ('וימפל')
גרמניה
המאה ה-20

חלק של חיתול לספר תורה ('וימפל')
וירצבורג, גרמניה
1930 בקירוב