אסימונים של חברה קדישא

אסימונים אלה שימשו אישור מעבר לאנשי חברה קדישא בצאתם אל בתי-הקברות שהיו מחוץ לתחומי העיר או הגטו.
0 פריטים נמצאו