מעילים לתורה

47 פריטים נמצאו

מעיל לתורה

מוסבך, גרמניה
תצ"ט (1739)

מעיל לתורה

פולין
המאה ה-18 (?)

מעיל לתורה

הולנד
תקכ"ג (1763)

מכסה של מעיל לתורה

מרכז אירופה (?)
המאה ה-19 (?)

מעיל לתורה

מוסבך, גרמניה
תקכ"א (1761)

מעיל לספר תורה זעיר

אמסטרדם, הולנד
סוף המאה ה-18 עד ראשית המאה ה-19

מעיל לתורה

האמן: חיים בינגר
אמסטרדם, הולנד
תקפ"ג (1823)

מעיל לתורה

גרמניה (?)
המאה ה-19

מעיל לתורה

גרמניה
המאה ה-19

מעיל לתורה

גרמניה
המאה ה-19

מעיל לתורה

גרמניה
המאה ה-19

חלק של מעיל לתורה

גרמניה
המאה ה-19

מעיל לתורה

גרמניה
המאה ה-19

מעיל לספר תורה

גרמניה
המאה ה-19

מעיל לתורה

גרמניה
תקל"א (1771)

מעיל לתורה

מזרח אירופה
המאה ה-18

מעיל לתורה

מרכז אירופה
המאה ה-20

מעיל לתורה

מרכז אירופה
המאה ה-20

מעיל לתורה

מרכז אירופה
תרמ"ג (1883)

מעיל לתורה

פולין
המאה ה-18

מעיל לתורה

פולין
המאה ה-18

מעיל לתורה

פולין
המאה ה-19

מעיל לתורה

פולין
המאה ה-19

מעיל לתורה

פולין
המאה ה-19

זוג מעילים לתורה

פולין
המאה ה-19

מעיל לתורה

פולין
המאה ה-19

מעיל לתורה

פולין
המאה ה-19

מעיל לתורה

פולין
המאה ה-19

מעיל לתורה

פולין
המאה ה-19

מעיל לתורה

פולין
המאה ה-19

מעיל לתורה

פולין
המאה ה-19

שני מעילים לתורה

פולין
המאה ה-19

מעיל לתורה

פולין
המאה ה-19

מעיל לתורה

פולין
המאה ה-19

מעיל לתורה

פולין
המאה ה-19

מעיל לתורה

פולין
המאה ה-19

מעיל לתורה

פולין
המאה ה-19

מעיל לתורה

פולין
המאה ה-19

מעיל לתורה

פולין
המאה ה-19

מעיל לתורה

פולין
המאה ה-19

מעיל לתורה

פולין
המאה ה-19

מעיל לתורה

פולין
המאה ה-19

מעיל לתורה

פולין
המאה ה-19

מעיל לתורה

פולין
המאה ה-19

מעיל לתורה

פולין
תקצ"ח (1838)

מעיל לתורה

פולין
תר"ן (1890)

מעיל לתורה

פולין
תרל"ב (1872)
כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995 - 2019 להשבת נכסים אחרים בישראל, שהיו בבעלות של קרבנות השואה, פנו אל www.hashava.org.il