מעילים לתורה

47 פריטים נמצאו

מעיל לספר תורה
גרמניה
המאה ה-19

מעיל לתורה
מרכז אירופה
תרמ"ג (1883)

מעיל לתורה
הולנד
תקכ"ג (1763)

מעיל לתורה
פולין
תרל"ב (1872)

מעיל לתורה
מזרח אירופה
המאה ה-18

מעיל לתורה
פולין
המאה ה-18 (?)

מעיל לתורה
פולין
המאה ה-18

חלק של מעיל לתורה
גרמניה
המאה ה-19

מעיל לתורה
פולין
תקצ"ח (1838)

מעיל לתורה
מוסבך, גרמניה
תצ"ט (1739)

מעיל לתורה
פולין
המאה ה-19

מעיל לתורה
פולין
המאה ה-18

מעיל לתורה
גרמניה
המאה ה-19

מעיל לתורה
פולין
המאה ה-19

מעיל לתורה
מרכז אירופה
המאה ה-20

שני מעילים לתורה
פולין
המאה ה-19

מעיל לתורה
פולין
המאה ה-19

מעיל לתורה
פולין
המאה ה-19

מעיל לתורה
גרמניה
המאה ה-19

מעיל לתורה
פולין
המאה ה-19

מעיל לתורה
פולין
המאה ה-19

מעיל לתורה
גרמניה
המאה ה-19

מעיל לתורה
מרכז אירופה
המאה ה-20

מעיל לתורה
פולין
המאה ה-19

מעיל לתורה
גרמניה (?)
המאה ה-19

מעיל לתורה
גרמניה
המאה ה-19

מעיל לתורה
פולין
המאה ה-19

מעיל לתורה
מוסבך, גרמניה
תקכ"א (1761)

זוג מעילים לתורה
פולין
המאה ה-19

מעיל לתורה
האמן: חיים בינגר
אמסטרדם, הולנד
תקפ"ג (1823)

מעיל לתורה
פולין
המאה ה-19

מעיל לתורה
פולין
המאה ה-19

מעיל לתורה
פולין
המאה ה-19

מעיל לתורה
פולין
המאה ה-19

מעיל לתורה
פולין
המאה ה-19

מעיל לתורה
פולין
המאה ה-19

מעיל לתורה
פולין
המאה ה-19

מעיל לתורה
פולין
המאה ה-19

מעיל לתורה
פולין
המאה ה-19

מעיל לתורה
פולין
המאה ה-19

מעיל לתורה
פולין
המאה ה-19

מעיל לתורה
גרמניה
תקל"א (1771)

מעיל לתורה
פולין
תר"ן (1890)

מעיל לתורה
פולין
המאה ה-19

מעיל לתורה
פולין
המאה ה-19

מעיל לספר תורה זעיר
אמסטרדם, הולנד
סוף המאה ה-18 עד ראשית המאה ה-19

מכסה של מעיל לתורה
מרכז אירופה (?)
המאה ה-19 (?)