פרוכות לארון הקודש

44 פריטים נמצאו

פרוכת לימים הנוראים
גרמניה
תרנ"ט (1899)

פרוכת של חברה קדישא לימים הנוראים
הונגריה
תרנ"ד (1894)

פרוכת
מזרח אירופה
המחצית הראשונה של המאה ה-20

פרוכת
מרכז אירופה
תר"ך (1860)

פרוכת
מרכז אירופה
המאה ה-20

פרוכת
וינה, אוסטריה (?)
תרל"ה (1875)

פרוכת
גרמניה
תק"ץ (1830)

כפורת
גרמניה
תל"ח (1678)

פרוכת
מרכז אירופה
המאה ה-19

כפורת
מרכז אירופה
המאה ה-20 (?)

כפורת
גרמניה
המאה ה-18

מגנית לפרוכת
גרמניה
תרל"ה (1875)(?)

מגינית לפרוכת של חברת פועלי אמונה
פולין
תרמ"ח (1888)

פרוכת
גרמניה
המאה ה-19 (?)

פרוכת
מוסבך, גרמניה
תצ"ט (1739)

פרוכת לברית-מילה עם תיאור של כיסא אליהו
מרכז אירופה
תקנ"ז (1797)

כפורת
מרכז אירופה
תרי"א (1851)

כפורת
גרמניה
המאה ה-19

כפורת
מרכז אירופה
המאה ה-19

פרוכת
פולין
המאה ה-20

כפורת
מרכז אירופה
המאה ה-19

פרוכת לימים הנוראים
אירופה
המאה ה-20

פרוכת
פולין
המאה ה-19

כפורת
גרמניה
המאה ה-19

פרוכת
מרכז אירופה
המאה ה-18

פרוכת של חברה קדישא גמילות חסדים
פולין
תר"ה (1845)

פרוכת וכפורת
פולין
המאה ה-19

חלק מפרוכת (?) של חברה קדישא
גרמניה
תרצ"ו (1936)

פרוכת
פולין
המאה ה-19

כפורת
מרכז אירופה
המאה ה-19

וילון או כפורת (?)
סין
המאה ה-19

כפורת
פולין
המאה ה-19

פרוכת לברית-מילה
גרמניה
תקל"ב (1772)

פרוכת וכפורת
גרמניה
תקנ"ז (1797)

פרוכת
פולין
המאה ה-19

מגינית לפרוכת
גרמניה
תרנ"ה (1895)

פרוכת וכפורת
מרכז אירופה
המאה ה-19

כפורת לראש חודש
פולין (?)
המאה ה-20 (?)

פרוכת
מרכז אירופה (?)
סוף המאה ה-19 עד ראשית המאה ה-20 (?)

כפורת
גרמניה
תרנ"ט (1899)

פרוכת עם כפורת
אירופה
המחצית השנייה של המאה ה-18 (?)

כפורת נושאת כתובת הקדשה
קלוצק, בלרוס
תקפ"ד (1824)

כיסוי למצות או פרוכת קטנה
פולין
תרס"ח (1908)

פרוכת
יוון
המחצית הראשונה של המאה ה-20