אוסף כתוּבּות מהאגף לאמנות ותרבות יהודית ע"ש ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל