אוקטובר 2012

הילה פלד

הילה פלד

זה 15 שנה שאני עוסקת בחינוך מוזיאלי ובניהול החינוך במוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית, שהוא במידה רבה כור ההיתוך שבו התגבשה תפיסת עולמי לגבי חינוך במוזיאונים. לתפקידים אלה קדמו לימודי תולדות האמנות באוניברסיטה העברית בירושלים, לימודי מוזיאולוגיה ב-OSU בקולומבוס, אוהיו, ארצות הברית, התנסות בחינוך מוזיאלי במרכז וקסנר (Wexner) לאמנויות, גם הוא בקולומבוס, ולימודי אוצרות וביקורת תרבות בניהולה של אריאלה אזואלי. אך אין ספק שהעבודה במוזיאון וההתמודדות עם המציאות היומיומית הן שגיבשו תיאוריה ומעשה לכלל תפיסת עולם. מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית הוא סביבה מאתגרת שמכלול התערוכות בה משתנה בכל שלושה חודשים ומציב רף גבוה של התמודדות עם יצירות ישראליות ובינלאומיות בנות זמננו שהן המסד לחינוך במוזיאון.

ברמה הארגונית, מוז"ה – אגף החינוך של מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית – זוכה לעצמאות ניהולית רחבה מאוד, הן מטעם העירייה והן מטעם הנהלת המוזיאון. גישה זו מעודדת את פיתוח האגף כיחידה עצמאית המסמנת יעדים משלה, שהם אמנם הולמים את יעדי המוזיאון אך לא תמיד זהים להם. עצמאות ניהולית זו הובילה אותי לשכלול כלי הניהול שלרשותי וללימודי MBA והתמחות בארגונים ללא כוונת רווח.
אני מאמינה שמטרותיו של מעשה החינוך במוזיאון נבדלות ממטרותיו של מעשה האוצרות: יש ביניהן מידה של חפיפה ותאימוּת, אך מטרותיו של החינוך רחבות הרבה יותר ומכוּונות אל מעבר לתערוכה היחידה. לב לבו של החינוך המוזיאלי במוזיאון לאמנות עכשווית – ולטעמי, במוזיאונים בכלל – הוא השיח שהמוזיאון מצליח ליצור הן ברמת הקבוצה המודרכת והן ברמת המבקר היחיד באמצעות דיון מעורר, טקסטים, מדריכים קוליים ועזרים נוספים.

בד בבד עם תפקידי במוזיאון אני מחזיקה בתיק החינוך בהנהלת איגוד המוזיאונים ואיקו"ם ישראל. לפניי כיהנה בתפקיד הגב' יעל בורוביץ' שהקימה וניהלה את אגף החינוך של מוזיאון תל אביב ותרמה רבות לתחום בארץ ומחוצה לה. איגוד המוזיאונים הוא עמותה המשמשת גם כסניף הישראלי של ארגון הגג העולמי איקו"ם (ICOM – International Council of Museums). זהו ארגון שמבוסס על מתנדבים ומתנדבות, לרבות היו"ר, הגב' דורית ווליניץ.

חברים בארגון אנשים ונשים ממגוון מקצועות מוזיאליים שעובדים במוזיאונים מוכרים ושאינם מוכרים ובגלריות ציבוריות. החברים באיגוד המוזיאונים ובאיקו"ם ישראל מהווים את קהל היעד של האיגוד ואת העוגן הכלכלי שלו. בהנהלת הארגון יושבים נציגים ונציגות של מבחר מוסדות מוזיאליים, אך תיק החינוך הוא היחיד שאינו מייצג מוסד כזה או אחר אלא חולש על תחום רוחבי, ובכך מעיד על החשיבות הרבה שנותן הארגון לנושא החינוך המוזיאלי. יתר על כן, מתוך שאיפה לקדם ולהדגיש את נושא החינוך במוזיאונים בישראל שאינם מוכרים, הוכנס לתקנון האיגוד תנאי סף שמחייב מוזיאונים קטנים להעסיק אדם (ולא רק טקסט או מדריך קולי) שיפעל לפיתוח החינוך וההדרכה או לתיווך התערוכות לקהל הרחב.

החינוך המוזיאלי בישראל נתון בעמדה מורכבת מפני שאין גוף אחד שמרכז את הנושא: המחלקה למוזיאונים במשרד התרבות מרכזת את הטיפול במוזיאונים, אך אינה מרכזת את החינוך המוזיאלי המשויך למשרד החינוך. גם במשרד החינוך תחום החינוך המוזיאלי מפוצל לשתי זרועות: האחת היא תקנת החינוך במוזיאונים של המִנהל הפדגוגי, שתומכת בפעילות חינוכית במוזיאונים מוכרים שאינם מוזיאונים לאמנות; והאחרת היא סל תרבות ארצי, שמוזיאונים לאמנות יכולים בתנאים מסוימים לשתף פעולה עמה.

בתחום החינוך המוזיאלי יוזם איקו"ם שיתופי פעולה בין מחלקות החינוך במוזיאונים ומארגן ימי עיון משותפים בנושאים כגון אסטרטגיות בחינוך מוזיאלי, סוגיות הדרכה במוזיאונים, דילמות של צוותים חינוכיים, שיווק חינוכי ועוד. איקו"ם גם תומך ביוזמות של מוזיאונים כמו ימי עיון, השתלמויות, התכנסויות של עמיתים ופיתוח מסלולי הכשרה למדריכים ולמנהלים באקדמיה ומחוצה לה. כמו כן, קיימות מלגות המעודדות עמיתים לנסוע להשתלמויות וכנסים מקצועיים בחו"ל.

על פי הערכת האיגוד, קיימים כיום בישראל כ-150 מוזיאונים, מתוכם 54 מוזיאונים מוכרים. מידע רב על המוזיאונים המוכרים עובר ניטור קבוע, וכך אנו יכולים לדעת על היקפי הפעילות החינוכית בכל מוזיאון. מידע זה מפורסם בדוחות כגון דוח פיל"ת ונגיש לציבור. קשה יותר לקבל תמונה מפורטת על הנעשה בתחום החינוך במוזיאונים שאינם מוכרים. אנו מקווים שעם ההתקדמות הטכנולוגית ועם פיתוח הזמינות המקוונת של נתונים, נוכל לקבל ביתר קלות מידע נוסף ולהעשיר את המוזיאונים ואת הקהל הרחב בעשייה החינוכית במוזיאונים.
מקום טוב להתחיל בו הוא אתר איגוד המוזיאונים ואיקו"ם ישראל: www.icom.org.il.

צולם ע"י מיכל פלג במוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית

צולם ע"י מיכל פלג במוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית

צולם ע"י מיכל פלג במוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית

צולם ע"י מיכל פלג במוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית

צולם ע"י מיכל פלג במוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית

כתיבת תגובה