יוני 2015

 

 • IMG_1000.JPG
 • IMG_1001.JPG
 • IMG_1002.JPG
 • IMG_2030.JPG
 • IMG_2039.JPG
 • IMG_2043.JPG
 • IMG_2046.JPG
 • IMG_2049.JPG
 • IMG_2052.JPG
 • IMG_2053.JPG
 • IMG_2053b.JPG
 • IMG_2054b.JPG
 • IMG_2059.JPG
 • IMG_2060.JPG
 • IMG_2061.JPG
 • IMG_2062.JPG
 • IMG_2063.JPG
 • IMG_2064.JPG
 • IMG_2065.JPG
 • IMG_2067.JPG
 • IMG_2070.JPG
 • IMG_2072.JPG
 • IMG_2073.JPG
 • IMG_2074.JPG
 • IMG_2075.JPG
 • IMG_2076.JPG
 • IMG_2077.JPG
 • IMG_2078.JPG
 • IMG_2079.JPG
 • IMG_2080.JPG
 • IMG_2081.JPG
 • IMG_2083.JPG
 • IMG_2084.JPG
 • IMG_2085.JPG
 • IMG_2089.JPG
 • IMG_2090.JPG
 • IMG_2093.JPG
 • IMG_2094.JPG
 • IMG_2097.JPG
 • IMG_2098.JPG
 • IMG_2100.JPG
 • IMG_2102.JPG
 • IMG_2103.JPG
 • IMG_2105.JPG
 • IMG_2106.JPG
 • IMG_2107.JPG
 • IMG_2109.JPG
 • IMG_2111.JPG
 • IMG_3627.JPG
 • IMG_3628.JPG
 • IMG_3629.JPG
 • IMG_3630.JPG
 • IMG_3631.JPG
 • IMG_3632.JPG
 • IMG_3634.JPG
 • IMG_3637.JPG
 • IMG_3640.JPG
 • IMG_3641.JPG
 • IMG_3642.JPG
 • IMG_3643.JPG
 • IMG_3644.JPG
 • IMG_3645.JPG
 • IMG_3646.JPG
 • IMG_3648.JPG
 • IMG_3649.JPG
 • IMG_3650.JPG
 • IMG_3653.JPG
 • IMG_3655.JPG
 • IMG_3658.JPG
 • IMG_3659.JPG
 • IMG_3661.JPG
 • IMG_3662.JPG
 • IMG_3663.JPG
 • IMG_3664.JPG
 • IMG_3665.JPG
 • IMG_3671.JPG
 • IMG_3672.JPG
 • IMG_3674.JPG
 • IMG_3681.JPG
 • IMG_3684.JPG
 • IMG_3687.JPG
 • IMG_3688.JPG
 • IMG_3689.JPG
 • IMG_3690.JPG
 • IMG_3691.JPG
 • IMG_3692.JPG
 • IMG_3694.JPG
 • IMG_3696.JPG
 • IMG_3697.JPG
 • IMG_3698.JPG
 • IMG_3699.JPG
 • IMG_3700.JPG
 • IMG_3701.JPG
 • IMG_3702.JPG
 • IMG_3704.JPG
 • IMG_3707.JPG
 • IMG_3711.JPG
 • IMG_3714.JPG
 • IMG_3723.JPG
 • IMG_3731.JPG
 • IMG_3733.JPG
 • IMG_3734.JPG
 • IMG_3737.JPG
 • IMG_3739.JPG
 • IMG_3741.JPG
 • IMG_3742.JPG
 • IMG_3743.JPG
 • IMG_3745.JPG
 • IMG_3746.JPG
 • IMG_3747.JPG
 • IMG_3748.JPG
 • IMG_3749.JPG
 • IMG_3750.JPG
 • IMG_3751.JPG
 • IMG_3752.JPG
 • IMG_3753.JPG
 • IMG_3754.JPG
 • IMG_3755.JPG
 • IMG_3756.jpg
 • IMG_3757.jpg

 

 

 

 

הכנס "יוצרים גשרים" במוזיאון ישראל (יוני 2015) עסק באחד האתגרים המשמעותיים בחינוך מוזיאלי של המאה ה-21 – האתגר הדיגיטלי. הנושא מעסיק בשנים האחרונות אנשי חינוך רבים במוזיאונים, המחפשים דרכים להתמודד עם נטייתם של ילדים, בני נוער ואף מבוגרים להשתמש ללא הרף במכשירים הסלולריים שברשותם.

בסוגיה הזו עסקו כמה מהמרצים בכנס, ביניהם גם וונדי וון, מנהלת החינוך של המוזיאון לאמנות מודרנית בניו-יורק. וון שיתפה את הקהל בחזונה באשר לשיטות למידה והוראה השמות דגש על השינויים וההתפתחויות בפרקטיקות החינוכיות של המוזיאון במאה ה-21. וון דנה בשאלה, האם עוצמתה של יצירת המקור מתעמעמת לנוכח עוצמתו של השכפול, וביקשה למקד את המבט בחינוך בתקופה הדיגיטלית.

בהמשך סיפר ג'ספר ויזר, יועץ למוזיאונים ומפתח תכנים דיגיטליים מאמסטרדם, על חוויית הביקור במוזיאונים של המחר. ויזר הציע פתרונות מעשיים לשילוב המוזיאון במדיה החברתית. הוא, כמו דוברים אחרים בכנס, דיבר על ההכרח בחשיבה מחודשת בכל הנוגע להעצמת החוויה במוזיאון בעידן הדיגיטלי.

"במקום להילחם במכשיר ולראות בו אויב, אפשר להשתמש בו ולגייס אותו למהלך ההדרכה, ובכך לייצר חוויית למידה מהנה ומשמעותית"

במסגרת הכנס נערכה סדנה שעסקה בניסיון לחבר בין השיח התיאורטי העקרוני בסוגיה לבין הפרקטיקה בשדה. בסדנה הוצע תרגיל מעשי שמתמודד בדיוק עם האתגר של התקת תשומת לבם של מבקרי המוזיאון מהמסך של הטלפון החכם שלהם אל המוצג המוזיאלי.

המשתתפים התבקשו לצלם את עצמם בעזרת הטלפונים הניידים כשהם ניצבים ליד יצירות שבחרו במיוחד. את הצילומים שלחו באמצעות הווטסאפ לכתובת שקיבלו מהמדריך שליווה אותם. לאחר כשלוש שעות צפו כולם יחד בצילומים, שהוקרנו על מסך גדול באודיטוריום. משתתפי הסדנה נוכחו שבמקום להילחם במכשיר ולראות בו אויב, אפשר להשתמש בו ולגייס אותו למהלך ההדרכה, ובכך לייצר חוויית למידה מהנה ומשמעותית.

דף ההנחיה שחולק למשתתפים בסדנה "מצלמים בגלריה" במסגרת הכנס הבינלאומי לחינוך "יוצרים גשרים", שהופק על-ידי אגף הנוער והחינוך לאמנות של מוזיאון ישראל ב-21 ביוני 2015:

send-picture

 

 

כתיבת תגובה