אוסטין סנט ברב הריסון אריק גיל דוד אוהנסיאן הקמת המוזיאון דף הבית

בניין המוזיאון

מכל הבניינים שתכנן בארץ ומחוצה לה הגה אוסטין סנט ברב הריסון חיבה יתרה למוזיאון הארכאולוגי. מיום שקיבל על עצמו את תכנונו יצא אדריכל-אמן זה לסיור מוזיאונים באירופה, ועם שובו ארצה סייר בעיר העתיקה, והתבונן בבנייניה. מטרתו היתה לשלב בבניין רכיבים אדריכליים מן המזרח ומן המערב.


בניין המוזיאון בשלבי הבניה האחרונים, 1934

מן המערב הוא נטל את התכנית הכללית של מבנה ציבור המורכב מצירוף אגפים שונים, ואילו את הבדלי הגובה שאב מארגון המבנים בעיר העתיקה. החלל הפנימי של המוזיאון תוכנן כחלל כנסייה בעל חלונות גבוהים שהאור הטבעי חודר דרכם, תקרת הגלריות עשויה ברוח הרנסנס האירופי וחלל הספרייה מזכיר בניינים מימי-הביניים.


התצוגה בגלריה הדרומית. נערכה בידי מנהל המוזיאון הראשון, הארכאולוג הבריטי ג"ה אייליף. תצוגה זו עומדת על תלה עד היום.

מהתרבות המזרחית והמקומית שאב הריסון את מסורת הסיתות באבן, את עיטורי התחרה באבן, את צורות הפתחים, את הכיפות והקמרונות, את האריחים הארמנים ואת מלאכת העץ.


הספרייה

בתכנון המוזיאון השתמש הריסון גם בחידושי האדריכלות המודרנית. הוא שם דגש בפונקציונליות של הבניין, השתמש בצורות גאומטריות נקיות, מיעט בעיטורים ובנה גם בבטון. רצפת השעם לספיגת הרעש בגלריות נחשבה גם היא לחידוש באותם ימים.

להתחלה

דגם המוזיאון

דגם זה הוא אחד מסדרת דגמים של בניין המוזיאון שהכין האדריכל אוסטין סנט ברב הריסון, כפי שנהגו לעשות במחלקת העבודות הציבוריות של ממשלת המנדט. הדגם, המציג את התכנית הסופית של בניין המוזיאון, הוכן ב1929- בגבס והוצג לפני ג'ון דיוויד רוקפלר הבן באותה שנה, בעת ביקורו בארץ. חוץ ממנו ומכמה תצלומים של הבניין שנשלחו אליו לימים לארצות-הברית לא ראה רוקפלר את המוזיאון בשלמותו מעולם.

החצר המרובעת המוקפת אכסדרות שמחברת את קצר א-שיח עם בניין המוזיאון ומקיפה את עץ האורן לא נבנתה.

להתחלה

חדר הישיבות

חדר הישיבות, השוכן בפינה הדרומית-המערבית של המוזיאון, נועד לישיבות המועצה הארכאולוגית המייעצת בתקופת המנדט. תקרתו היא כיפה, ומתחתיה, סביב האולם, קבועים אריחים לבנים, שנעשו בידי האומן דוד אוהנסיאן, ועליהם ציטוט מפי הפילוסוף היווני היפיאס, בן המאה ה-5 לפני הספירה, שבו מוזכר בראשונה המונח "ארכאולוגיה".

סוקראטס פונה אל היפיאס ושואלו מה מעניין את האנשים האוהבים להאזין לנאומיו. היפיאס משיב: "על אודות העמים, סוקראטס, על הגיבורים ועל בני-האדם ועל היישובים, כיצד נוסדו בימי קדם הערים, ובקיצור - על כל תולדות ימי קדם (ארכאולוגיה), הם אוהבים לשמוע" (אפלטון, היפיאס רבא 285 ד')

להתחלה
למאגר התערוכות , מוזיאון ישראל | מוזיאון ישראל, ירושלים | כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-
To The Israel Museum Exhibition Online | The Israel Museum, Jerusalem | Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-