Stieglitz Collection
דף הבית
על האוסף
חיפוש באוסף
 
ספר התורה ועיטוריו
שבת
ימים נוראים וסוכות
חנוכה
ט״ו בשבט
פורים
פסח
מחזור החיים
הבית
חפצים אישיים
ציור מאת מאוריצי גוטליב
 
English

הבית

"וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך" (דברים ו:ט). המזוזה נקבעת בפתח הבית היהודי. סופר סת׳׳ם (ספרי תורה, תפילין ומזוזות) כותב את המזוזה על פיסת קלף: שתי פרשיות מן התורה: ״שמע ישראל״ (דברים ו:ד-טו), ״והיה אם שמע״ (דברים יא:יג־כא). בצדה השני נכתב השם: ״שדי״ ובדרך כלל גם ״כהו במוכסז כהו״( ה׳ אלהינו ה׳, בכתב א״ב ג״ד). המזוזה נגללת או מקופלת בנרתיק כשהאותיות ״שדי״ גלויות.
עוד »

14 פריט(ים)