Stieglitz Collection
דף הבית
על האוסף
חיפוש באוסף
 
ספר התורה ועיטוריו
שבת
ימים נוראים וסוכות
חנוכה
ט״ו בשבט
פורים
פסח
מחזור החיים
הבית
חפצים אישיים
ציור מאת מאוריצי גוטליב
 
English

שבת

מצוות שמירת השבת: זהירות בקדושת היום, ההתענגות בו וכיבודו - היא מן המצוות המרכזיות שמאפיינות את אורח החיים היהודי, ״זכור את יום השבת לקדשו״ (שמות כ:ח); ״וקראת לשבת עונג, לקדוש ה׳ מכובד״ (ישעיה נח:יד): ״במה אתה מקדשו? במאכל, במשתה ובכסות נקייה. אמר ר׳ יוחנן, מכאן שצריך אדם שיהא לו שתי עטופים, אחת לחול ואחת לשבת״ (פסיקתא רבתי חג). לפיכך נוצרו לשם קדושתו וכבודו של יום השבת מנהגים הקשורים במאכלים מיוחדים, כלים נאים ובגדי כבוד ותפארת.
עוד »

52 פריט(ים)