Stieglitz Collection
דף הבית
על האוסף
חיפוש באוסף
 
ספר התורה ועיטוריו
שבת
ימים נוראים וסוכות
חנוכה
ט״ו בשבט
פורים
פסח
מחזור החיים
הבית
חפצים אישיים
ציור מאת מאוריצי גוטליב
 
English

ט״ו בשבט

ארבעה ראשי-שנים קבעה המשנה בלוח העברי: א' בניסן, א' באלול, א' בתשרי וט"ו בשבט (ראש השנה א: א). שלושה מהם מתייחסים למצוות הקשורות אל עבודת האדמה ואל מחזור השנה החקלאי. ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות, ומועדו משפיע על פרטי הדינים הקשורים בעצים ובפירותיהם. בקבלת האר"י, שנתחברה במאה ה־16 בצפת, זכה החג למעמד חדש. אז הנהיגו "סדר ט"ו בשבט" שבו לומדים ועורכים סעודה דומה לסעודת ליל הסדר בפסח, ומגישים בה כ־30 מיני פירות. עם העלייה הציונית לארץ־ישראל נוסף לחג עוד טעם והוא "חג הנטיעות", ומקובל שילדים יוצאים ביום זה לנטוע שתילי עצים ברחבי הארץ.

1 פריט(ים)